GRUPA WSPARCIA DLA DDA I DDD W KRAKOWIE

GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Grupy wsparcia to wyjątkowe środowisko, stwarzające bezpieczne warunki do wymiany doświadczeń, odkrywania siebie i interakcji z innymi osobami  o podobnych problemach.

Ta wspólnota doświadczeń, pochylenie się razem nad konkretnymi trudnościami oraz możliwość uzyskania informacji zwrotnej od grupy stanowią ogromną wartość tego typu spotkań.

Dzięki grupie przestajemy być sami z naszym cierpieniem.

PLANOWANY START - po zapisie wystarczającej liczby osób


JAK I GDZIE BĘDZIEMY SIĘ SPOTYKAĆ?

RAZ NA TYDZIEŃ (w poniedziałki w godz. 10:00 - 13:00), W KRAKOWIE w gabinecie na ul. ks. Wincentego Turka 19/31.

Łącznie odbędziemy 8 spotkań, po 3 godziny każde (z krótką przerwą w połowie). Grupa będzie mieć charakter zamknięty - po rozpoczęciu spotkań nie będzie już możliwości dołączenia.

Koszt jednego spotkania to 180 zł. Jest możliwość płatności w dwóch lub trzech ratach. Wystawiam faktury.

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do grupy jest wpłata całości lub pierwszej raty po spotkaniu wstępnym (bezpłatnym), na które umawiamy się przed startem grupy.

Grupa będzie liczyć max. 5 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zapisów.

W CELU ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIAŁU W GRUPIE,
PROSZĘ O WIADOMOŚĆ NA ADRES:

KONTAKT@IGASTANEK.PL


O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ?

Przed rozpoczęciem spotkań z każdą z zakwalifikowanych do grupy osób, porozmawiamy indywidualnie o jej konkretnych potrzebach i tematach, które chciałaby poruszyć na forum grupy.
Na podstawie zebranych informacji, przygotuję dopasowany tematycznie plan spotkań.

Tematy naszych spotkań mogą dotyczyć, np.:

- przekazów generacyjnych wyniesionych z domu i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie,
- relacji z rodziną pochodzenia (stawiania granic, nazywania swoich potrzeb, radzenia sobie z oczekiwaniami, itp.),
- odcinania emocjonalnej pępowiny,
- weryfikowania swoich wartości i przyglądania się temu, co jest zgodne ze mną, a co nie.

To Uczestniczki/Uczestnicy grupy ostatecznie decydują, czego będą dotyczyć spotkania - każde z nich zawierać będzie elementy psychoedukacji.

Iga Stanek | Copyright ⓒ 2022