PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
I INTERWENCJA KRYZYSOWA

Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa to krótkotrwałe formy pomocy psychologicznej, nastawione na rozwiązanie aktualnego problemu klienta.

Celem tych spotkań jest pomoc osobom będącym w kryzysie psychicznym lub doświadczającym dystresu w odzyskaniu:

 • równowagi emocjonalnej,
 • poczucia sprawstwa i kontroli nad swoim życiem,
 • umiejętności poszukiwania rozwiązań dla napotkanych problemów,
 • możliwości budowania swojej własnej sieci wsparcia,
 • zasobów do realizacji własnych potrzeb i wyzwań rozwojowych związanych z danym etapem życia.

 

Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacji, po których ustalamy, jaka forma pracy będzie dla klienta najkorzystniejsza.

GDZIE?
Na Skype lub stacjonarnie
w Krakowie.

INWESTYCJA
130 zł/ 50 min

Iga-TiAmoFoto (13 of 15)

Z MOIMI KLIENTAMI PRACUJĘ NAJCZĘŚCIEJ NAD:

 • wychodzeniem z kryzysów rozwojowych związanych z biegiem życia (specjalizuję się w kryzysie ćwierci wieku),
 • samooceną i pewnością siebie,
 • budowaniem zdrowych i satysfakcjonujących relacji z sobą, z partnerem, z dziećmi,
 • odcinaniem emocjonalnej pępowiny od rodziców (zwłaszcza tych toksycznych),
 • skutkami odczuwania długotrwałego stresu,
 • asertywnością i stawianiem granic,
 • aktualnymi trudnościami w życiu zawodowym,
 • adaptacją do zmian (np. życiem na emigracji),
 • rozwojem uważności,
 • kształtowaniem adekwatnego obrazu JA,
 • pielęgnacją zdrowia psychicznego.
Iga Stanek | Copyright ⓒ 2018