PSYCHOTERAPIA

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

PSYCHOTERAPIA

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, który pozwala integrować różne podejścia terapeutyczne. Dzięki temu mogę spojrzeć na klienta holistycznie i jak najlepiej dostosować się swoimi metodami pracy do jego potrzeb.

Psychoterapeuta integracyjny posiada wiedzę ze wszystkich podstawowych podejść terapeutycznych, jednak dwa nurty traktowane są jako wiodące - w moim przypadku jest to nurt systemowy i psychodynamiczny. Bliskie są mi również założenia terapii egzystencjalnej oraz ACT (terapii akceptacji i zaangażowania), dlatego z nich również kształcę się i czerpię w swojej praktyce terapeutycznej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest długoterminową formą pomocy - proces terapeutyczny może zająć od kilku miesięcy do kilku lat.

Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacji, po których ustalamy, jaka forma pracy będzie dla klienta najkorzystniejsza.


KOSZT:
180 zł/50 min

GDZIE? online (Skype lub Google Meet) lub w gabinecie na ul. Przewóz 34 w Krakowie

IMG_5323

PRACUJEMY NAJCZĘŚCIEJ NAD:

  • rozpoznaniem, nazwaniem i zmianą swoich przekazów generacyjnych (rodzinnych) oraz ich wpływem na życie klienta/klientki,
  • odcięciem emocjonalnej pępowiny od rodziny pochodzenia,
  • stawianiem granic w relacjach z innymi,
  • tworzeniem satysfakcjonujących związków,
  • nazywaniem, rozumieniem oraz umiejętnością regulacji swoich emocji,
  • dysfunkcyjnymi, natrętnymi myślami,
  • relacją z samym/samą sobą i pogłębianiem wglądu,
  • dążeniem do spełnienia w codziennych rolach - partnera, rodzica, pracownika, itp.
  • zmianą schematów zachowań klienta/klientki.

Iga Stanek | Copyright ⓒ 2022