PSYCHOTERAPIA

PSYCHOTERAPIA

Kształcę się i pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, który zakłada, że nie ma jednego idealnego podejścia, zaspokajającego wszystkich potrzeb pacjenta. 

Nurt integracyjny to podejście eklektyczne, łączące wiele podejść terapeutycznych, pozwalające terapeucie jak najlepiej dostosować się metodami pracy do potrzeb i problemów klienta/pacjenta. Psychoterapeuta w tym nurcie posiada wiedzę ze wszystkich podejść terapeutycznych, przy czym dwa nurty traktowane są jako wiodące – w moim przypadku jest to nurt systemowy i psychodynamiczny. Bliskie są mi również założenia terapii ACT (Akceptacji i zaangażowania), dlatego z jej technik również szkolę się i korzystam w swojej pracy.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Psychoterapia jest długoterminową formą pomocy – proces terapeutyczny może zająć od kilku miesięcy do kilku lat.

 

Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacji, po których ustalamy, jaka forma pracy będzie dla klienta najkorzystniejsza.

GDZIE?
Na Skype lub Google Meet

INWESTYCJA
130 zł/50 min

IMG_5323

PRACUJEMY NAJCZĘŚCIEJ NAD:

  • rozpoznaniem, nazwaniem i zmianą swoich przekazów generacyjnych (rodzinnych) oraz ich wpływem na życie klienta/klientki,
  • odcięciem emocjonalnej pępowiny od rodziny pochodzenia,
  • stawianiem granic w relacjach z innymi,
  • tworzeniem satysfakcjonujących związków,
  • nazywaniem, rozumieniem oraz umiejętnością regulacji swoich emocji,
  • dysfunkcyjnymi, natrętnymi myślami,
  • relacją z samym/samą sobą i pogłębianiem wglądu,
  • dążeniem do spełnienia w codziennych rolach – partnera, rodzica, pracownika, itp.
  • zmianą szkodliwych schematów zachowań klienta/klientki.
Iga Stanek | Copyright ⓒ 2018